İletişim Prensipleri

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Tükek Holding’in iletişim stratejileri şirketin yaratıcı ve teknolojik gelişiminin üstünlüğü ve köklü bir yapının sürdürülebilir büyümesinden sağlanan imajına dayanır. Grup ve Gruba bağlı markaların İletişim, reklam ve pazarlama çalışmaları, Grup markalarının ürünlerinin gerçek özellikleri ve performansı üzerine temellendirilmektedir. Bu ilke tüketicilerimizin sadakatini kazanma ve sürdürmede temeldir..

 

- Tüm reklam ve promosyon materyallerinin kanıtlanmış performans ve bilimsel verilere dayanarak ifade etmek.

 

- Ürünlerimiz hakkında adil ve gerçekleri içeren bir tanımlama ve görsel temsil vermek.

 

- Ürünlerimizin amacının ve doğru kullanımının tüketiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasını temin etmek.

 

- Dini, etnik, kültürel ya da sosyal gruplara duyarlı olmak.

 

- Meydan okuma ve çekme stratejisinde agresif ya da saldırgan davranışı başkalarına karşı nefreti teşvik etmeye dayanan herhangi bir ortamda (TV ya da radyo programları, dergiler ya da dijital medya) ürün lansmanı gerçekleştirmemek.

 

- B2B yada B2C ye karşı tüm iletişim, reklam eylemlerimizin Tükek Holding ruhu ile uygunluk içinde olmasını temin etmek ve özen göstermek.