İş Etiği

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Tükek Holding Kurumsal İş İlkeleri ve değerleri şirket kültürümüzün temelini oluşturur. Yürürlükteki bütün yasal gerekliliklere uymanın ve bütün faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanında, saygı ,dürüstlük ,dayanışma ve yenilikçilik temelinde toplum için büyük değerler yaratmamız gerektiği prensibi ile hareket ettik.

 

Kurum kimliğimiz, değerlerimiz, iş ilkelerimiz; tüketicilerimizin ve diğer paydaşlarımızın Tükek Holding’e olan güvenini korur. Kurumsal iletişim ve iş ilkeleri aracılığı ile sorumluluklarımızı nasıl yaşama geçireceğimizi açıkça ifade ederiz. Değerlerimiz, aldığımız kararlara nasıl ilham kaynağı olduklarını ve bunları nasıl hayata gerçekleştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Holdingimizin etik standartlarını yönlendiren bu davranış kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur. Sürekli gelişen ve yenilikçi bakış açımızla kurumsal iş ilkelerimizin herhangi bir alanıyla ilgili olarak dışarıdan gelecek katkılara her zaman açığız.