Misyon & Değerler

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

MİSYON

Katma değeri yüksek sektörlere ticari ve sanayi yatırımları yaparak paydaşlara fayda sağlamak için varız.


DEĞERLER

 

1- DÜNYAYA YÖNELİK    

Çevreci, barışçı bir anlayış  içinde gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa bırakmak hedefi ile çağdaş standartlarda ürün ve hizmet üreterek dünya insanlarına sunmak için çalışırız. Dünyanın geleceğine karşı sorumlu olduğumuz bilinciyle, tüm iş süreçlerimizde  çevreye duyarlılık temel prensibimizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak görevimizdir.


2- ÜLKEMİZE YÖNELİK  

Çağdaş, bilimsel, yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla; Ülke ekonomimizin gelişmesi ve dünya ekonomisine entegre olması için çalışırız. Ürünlerimizin Türk Malı imajının yücelmesine katkı sağladığını bilir ve bu bilinçle sürekli daha iyisi için çalışırız.

İsrafın kurumsal ve ulusal kaynaklarımızın gereksiz tüketilmesi olduğunu bilir, israf noktalarımızı ortadan kaldırarak şirketimizin kaynaklarını koruruz.


3- ŞİRKETİMİZE YÖNELİK   

Aidiyet, Sorumluluk,Çalışkanlık, Disiplin, Takım Ruhu, İlkeleri ışığında; Şirketimizi vizyon-misyon ve değerler çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflerle yönetir, kalitede, hizmette, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızla mükemmeli hedefleriz.

 

4- ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK   

Sevgi, saygı, iyi niyet, eşitlik, katılımcılık, dürüstlük, yapıcılık, paylaşımcılık, adalet ilkeleri temelinde; Tükek Holding  müşteri, kurum kültür ve değerlerine sahip,

 

- Pozisyonun ihtiyaç duyduğu,
- Müşterinin önemini bilen,
- Öğrenme ve gelişmeye istekli,
- Verimliliği ve kararlılığı esas alan,
- Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,

 

Çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına öncelik veririz.


5- HİSSEDERLARIMIZA YÖNELİK   

Sadakat ve güven ilkeleri ışığında, hissedarlarımızın bizlere olan güvenini boşa çıkarmayız; hissedarlarımıza etik değerlerle vefalı davranırız.

Kariyerlerimizin yükselmesinde, hissedarlarımızın emeklerinin önemini bilir, saygı ve sevgimiz ile karşılık veririz. Hissedarlarımızın bütün varlıklarıyla paydaşlara ve insanlığa fayda sunduklarını bilir, onların bu faaliyetlerini destekleriz.

 

6- MÜŞTERİLERİMİZE YÖNELİK  

Dürüstlük, Saygı, Anlayış, Empati ilkeleri doğrultusunda; Müşteriye sağlanan faydayı başlangıç noktamız olarak kabul eder, firmamızın olduğu kadar müşterilerimizin hakların da koruruz. Müşterilerimize ürünümüzün arkasında olduğumuzu hissettirir, bize ve şirketimize güven duymasını sağlarız. Müşteri sorunlarına duyarlı davranır bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

 

7- TEDARİKÇİLERİMİZE YÖNELİK   

Dürüstlük ve ciddiyet ilkeleri çerçevesinde; Tedarikçilerimizle karşılıklı çıkarlarımızın bilincinde olarak, adil ve paylaşımcı düzeyde kazan-kazan ilkesine dayanan iş ilişkisine önem veririz.

Tedarikçiler ile olan ilişkimizin sürekliliğine önem verir; ortak projelerle, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarını destekleriz. Tedarikçi ilişkilerimizde, ulusal tedarikçilere ülke kaynaklarının verimli kullanılması çerçevesinde öncelik tanırız.