Çevre

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Tükek Holding, tüm insanlığın ortak paydası olan, Dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket etmektedir.

 

Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda başta insan hayatı olmak üzere çevreye duyarlı ürünlerin üretim faaliyetleri ile inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımını benimsiyoruz. Çevre duyarlılığının bilincinde olarak, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ürünler üretmiyor, yeşili korumaya özen gösteriyoruz.