Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Tükek Holding, kurumsal sosyal sorumluluğun önemini ve toplum için faydasının bilincinde olan bir kurum. Türkiye’de desteğe en çok ihtiyaç olan eğitim ve çevre alanında çalışmalarını sürdürerek toplum içerisinde düzenlenmesi gerekli olan konulara destek veriyor ve bu konulara dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

 

Toplumun faydasını gözettiğimiz projelerin uzun soluklu olması ve toplumun faydasını gözetmesi en önemli felsefemiz. Kurum olarak gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, yerel ekonomilerin gelişiminde rol almak prensiplerimiz arasında yer alıyor.


Tükek Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerde itibarının ve değerinin farkında olarak, 

bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirmeye özen gösteriyoruz.