Çalışanlarımıza Yönelik

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Çalışan Öneri Sistemi

 

Sevgi, saygı, iyi niyet, eşitlik, katılımcılık, dürüstlük, yapıcılık, paylaşımcılık ve adalet ilkeleri temelinde; Tükek Holding müşteri, kurum kültür ve değerlerine sahip, pozisyon ihtiyaç duyduğu, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, verimliliği ve kararlılığı esas alan, sistem odaklı yaklaşımlar sergileyen, çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına öncelik veririz.

 

Çalışanlar, çalıştıkları şirketi daha çok içselleştirmek için kararlara da katılmak isterler. Bu bağlamda öneri sistemi, her çalışana sisteme ve yönetime katkıda bulunmak için bir fırsat sunar. Çalışanlar, istedikleri her konuda problemleri tespit edip eğer gördükleri problemler hakkında bir düzeltici önerileri varsa öneri sistemi aracılığı ile dile getirme fırsatına sahiptir. Öneriler, hem elektronik iletişim platformundan hem de sahalarda bulunan öneri sandıkları aracılığıyla sisteme kazandırılmaktadır. Alınan öneriler yada tespit edilen problemler, sürekli iyileştirme çalışmalarımıza temel oluşturur, bu sayede yönetime katılım sağlanmış olur.

 

Performans Yönetim Sistemi

 

Hedeflerle yönetim yapan her şirkette mutlaka performans göstergeleri de mevcut olmalıdır. “Ölçmeden yönetemezsin” felsefesi ile hareket eden Tükek Holding, belirlemiş olduğu amaçlar için kilit başarı faktörlerini de dönem başında tespit etmiştir. Tespit edilmiş kilit başarı faktörleri 5 Boyutlu Sermaye yapısına göre kategorilere ayrılmış ve şirket ve departmanlar stratejilerini vizyona göre tespit ederek, holding vizyonunu önce şirketlere, sonra şirketlerin departmanlarına ve Performans Yönetim Sistemi ile bireylere kadar indirgemiştir.

 

Tükek Holding’de bireysel performans yönetimi üç ayrı ölçümün toplamından ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki her bir bireyin bağlı bulunduğu departmanın stratejilerine yönelik almış olduğu kilit başarı faktörlerinin ölçümleri sonucunda ortaya çıkan puanıdır. İkincisi, kişinin süreç bilgisinin amiri tarafından değerlendirilmesi ortaya çıkan iş yeterliliği, üçüncüsü ise kişini sayısallaştırılamayan davranışsal yetkinliklerinin yine amiri tarafından değerlendirilerek sayısal hale getirilmesi ile ortaya çıkar. Bütün bunlar bir araya gelerek kişinin Performans Tablosunu oluşturur.

 

OHSAS 18001

 

Tükek Holding, 2012 yılında teknik deri, süet ve kumaş ile poliüretan üretiminde “Tüm İş Kazalarını Önlemek” ilkesi doğrultusunda Güvenli ve Sağlıklı çalışma ortamını sağlamak adına OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş olup sistemi uygulayarak sürekli gelişimini sağlamaktadır.

 

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği Standartı’nın bir gereği olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket ederek Güvenli ve Sağlıklı çalışma ortamı sağlayabilmek adına tüm çözüm yollarını uygular.

 

• İSG açısından iyileştirme faaliyetlerini planlar ve yönetir.

• Mevcut risklerini analiz eder. • Acil durumlarını planlar ve yönetir. Acil durumlara her zaman hazırdır.

• Çalışan sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda tutar.

• Çalışanlarını sürekli eğiterek bilinç düzeylerini yükseltir.

• Çalışma alanlarında görsel ve operasyonel önlemler alarak daha güvenli çalışma ortamları yaratır.