Hedeflerle Yönetim

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

Proje Yönetim Sistemi

 

Tükek Holding’de her iştirakin başarısı Proje Yönetim Sistemi tarafından izlenir. Tükek Holding, stratejiler ve hedeflerle yönetilen bir kurumdur. Belirlenmiş stratejiler için iş planları oluşturulmaktadır. Tükek Holding ve iştiraklerinde her bir iş planı proje bazlı izlenmekte ve yerine getirilmektedir. İyi planlanmış bir proje stratejiyi başarıya ulaştırarak Holding ve iştiraklerin amaçlarına ulaşmasını sağlar.

 

Yönetim Kokpiti

 

5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlanmış stratejik yönetim çizelgesine Tükek Holding’de Yönetim Kokpiti denmektedir. Tükek holding ve bağlı bulunan tüm iştirakler Yönetim Kokpiti ile amaçlarını ve kilit başarı faktörlerindeki değişkenliklerini izler. Böylece eksik yapılan veya yanlış giden işlerin tespiti daha da kolaylaşarak mümkün olduğunca kısa zamanda müdahale imkanı sağlanmış olur.

 

5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlamış olan bu Yönetim Kokpiti’ndeki tüm kilit başarı faktörleri Performans Yönetim Sistemi yardımıyla bireylere kadar göçerilmiş ve izlenmektedir.